TESDA Short Courses

Housekeeping NC II in TESDA Online Program

Ang TESDA Housekeeping NC II ay isa sa mga libreng ino-offer na course sa TESDA Online Program. Matutunan dito ang mga housekeeping, valet at accommodation services; paghanda at pagayos ng mga guest rooms; paglinis at pag-maintain ng mga common areas pati mga pasilidad at kasangkapan dito.

May 6 na parte ang Housekeeping NC II sa online courses. Ito ay ang mga:

 • Providing Housekeeping Services
 • Deal with Intoxicated Guests
 • Providing Guest Room Services
 • Provide Laundry Services to Guests
 • Providing Public Area Services
 • Providing Valet Services

Ang taong nakapag-aral ng Housekeeping ay maaring pumasok bilang:

 • Junior Cleaner
 • Assistant Cleaner
 • Assistant Public Area Cleaner
 • Cleaner
 • Public Area Cleaner
 • Attendant
 • Room/Cabin Attendant/Room Maid
 • Laundry Attendant
 • Housekeeping Attendant
 • Butler

Sino ang pwedeng mag-enroll sa TESDA Housekeeping NC II sa online program na ito?

Ang programang ito ay ginawa para sa mga studyante, under-graduate, tambay, local and overseas workers, at mga Professional na gustong mag-aral sa TESDA.

Anong oras ang schedule ng klase sa online program?

Kahit anong oras ay pwedeng mag-aral sa TESDA Online Program. Maganda itong opportunity lalo na sa mga walang oras pumasok sa mga training centers o yung mga may trabaho at gabi lang ang free time nila.

Paano mag-enroll o mag-register ng Housekeeping NCII sa TESDA Online Program?

Para sa mga gustong mag-aral ng TESDA Housekeeping NC II sa online program, sundan lamang ang tutorial na ito “How to enroll in TESDA Online Program“.

View Comments

This website uses cookies.