TESDA Short Courses

  • TESDA Short Courses

TESDA Bread and Pastry Production NCII Scholarship

Good news! The Holy Deliverance Institute for Technical Skills Development Inc. is now accepting scholars for TESDA Bread and Pastry…

10/09/2023
  • TESDA Short Courses

FREE TESDA Bread and Pastry Production NC II

Gusto mo bang matutong gumawa ng cake at tinapay upang magamit sa trabaho o makapagpatayo ng negosyo? Good news mga…

07/14/2022
  • TESDA Short Courses

TESDA Beauty Care NC II: Requirements, Certificate & Scholarship

Ang TESDA Beauty Care NC II ay ang training upang mahasa ang iyong skill sa beauty care services na magagamit…

01/09/2022
  • TESDA Short Courses

Maging Professional Photographer sa TESDA Photography Course

Ang TESDA Photography Course ay ang pagtuturo kung paano gumamit ng isang camera at kumuha ng magagandang pictures mula dito.…

10/09/2021
  • TESDA Short Courses

TESDA Motorcycle/Small Engine Servicing NC II

TESDA Small Engine Servicing NC II course is the acquisition of skills and training on how to properly install and…

10/09/2021
  • TESDA Short Courses

Housekeeping NC II in TESDA Online Program

Ang TESDA Housekeeping NC II ay isa sa mga libreng ino-offer na course sa TESDA Online Program. Matutunan dito ang…

10/07/2021
  • TESDA Short Courses

TESDA Driving NC II Course, How to Enroll?

Ang TESDA Driving NC II ay isa sa mga popular na course ng TESDA dahil mabilis lang matapos ang course…

08/08/2021

This website uses cookies.