TESDA Short Courses

TESDA Beauty Care NC II: Requirements, Certificate & Scholarship

Ang TESDA Beauty Care NC II ay ang training upang mahasa ang iyong skill sa beauty care services na magagamit sa mga salon at spa. Ituturo sa course na ito ang mga proper removal of ingrown nails na kadalasang ginagawa sa pedicures at manicures. Kasama rin dito ang hand & foot spa, body scrub, facial treatment, at facial make-up.

 1. How to perform manicure and pedicure;
 2. How to perform hand spa;
 3. How to perform body scrub;
 4. How to perform facial treatment;
 5. How to perform foot spa; and
 6. How to apply facial make-up. 

Ilang Oras ang Kailangan sa TESDA Beauty Care NC II Course?

Ang mga estudyanteng mag-eenroll sa course na ito ay kailangang mag-aral ng minimum na 1,098 hours.

Paano mag-Enroll sa TESDA Beauty Care NC II Course?

Ang mga requirements upang makapag-aral sa TESDA ay ang mga sumusunod:

 • Filipino Citizen
 • NSO / PSA Birth Certificate
 • High School Diploma or ALS certificate
 • Form 137 / Transcript of Records (TOR)
 • Passport size & 1×1 ID Pictures (White Background with Collar)
 • Certificate of Good Moral Character
 • Medical Certificate

Ang mga requirements na ito ay maaring madagdagan, naka-depende ito sa mga TESDA training schools o center na iyong pag-eenrollan. Basahin dito ang buong proseso kung paano mag-aral sa TESDA.

TESDA National Certificate sa Beauty Care NC II

Ang mga nakapagtapos sa mga course ng TESDA ay kailangang sumailalim sa Assessment upang makakuha ng National Certificate (NC). Ibibigay ang certificate sa mga makakapasa sa assessment, dito masusubok kung talagang may natutunan ang enrollee sa course na ito.

Alamin dito kung Paano kumuha ng TESDA National Certificate (NC) or Certificate of Competency (COC)?

Ano ang mga posibleng maging trabaho ng mga nakatapos sa Beauty Care NC II?

Ang mga nakapag-aral at nakatapos ng TESDA Beauty Care NC II Course ay maaaring maging isang Beautician at Make-up artist sa mga salons at spas. Maaari din silang mag-apply na makapagtrabaho sa abroad.

Paano makakuha ng TESDA Scholarship sa Course na ito?

Ang TESDA ay nag-aalok ng mga scholarship program tulad ng:

 • Universal Access to Tertiary Education (UAQTEA)
 • Private Education Student Financial Assistance (PESFA)
 • Special Training for Employment Program (STEP)
 • Training for Work Scholarship Program (TWSP)

Ilan sa mga scholarship na ito ay may libreng tuition fee, assessment fee, starter toolkits at mga allowances tulad ng book, PPE, Internet at daily student allowance.

Kung gusto mong maging scholar, itanong lang sa pinaka-malapit na TESDA training center sa inyong lugar kung may available na scholarship sa napili mong course.

Maari ding magregister sa Online Application System for Scholarship Programs.

This website uses cookies.